ดวงรัตนโกสินทร์ ทำนายทายทัก ราศี พลิกดวงด้วยคาถาพญายูงทอง ประจำวันที่ – สิงหาคม นั่นคือ

“กรกฎ มังกร กันย์”

พลิกดวงด้วยคาถาพญายูงทอง

“นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา”

ในวันที่ – สิงหาคม ดวงจันทร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกรกฎ ใครอยากโชคดีเป็นเศรษฐีใหม่ ใครอยากเปลี่ยนชีวิตยกมือขึ้น!!
คนจะรวยเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้อง “โชคดี” ด้วย
เคล็ดลับ: คนดวงดีที่เกิด ลัคนา กรกฎ มะโรง กันย์ ให้สวดคาถาโมราปิตะ หรือคาถาพญายูงทองของหลวงปู่มั่น จบ ใต้ร่มพระบารมี(ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น) และขอพรเมื่อพบแสงแรกแห่งวัน เทพยดาจะประทานพรให้ท่านสมหวัง..

คนขยันยกยอพระ ยังไงก็รวย เฮง แน่นอน!!

ทำซ้ำ!! แสงแรกของวัน เวลา 0:0 น. (วันที่ – สิงหาคม )
สวดคาถายูงทองราชาฤกษ์
พลิกชีวิตให้พ้นภัย
หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ขอเชิญร่วมบุญ

โมราภาริศฉันท์
คาถาพญายูงทอง

(ทำวัตรเช้า)

โมระปะริตธัม อุเทตญาณจักขุมา
เอกราชา หริสฺสวณฺโณ
ปะตะวิปปะโสตังตัง นะมัสสามิ
หะริสสะ วนานุนัง ปะทิววิปปภาสัง

ตะยะชะคุตตะ วิหะเรมุทิวะสัม
เย พราหมณา เวทคู สัพพธัมมา
เตเม นะโม เตชะมัง ปะลายันตุ
นะมะธู พุทธนัง นะมะธู โพธิยะ

นะโมวิมุตตานัง
นะโมวิมุตติยา
อิมัง โส ปริตตัง
กัตวาโมโร
จาราตี เอซาน่า
โมระปริตตัง.