Category Archives

Archive of posts published in the category: ซีรี่ย์

5 อนิเมะวายจีน ปี 2022 ที่สนุกสนานจนถึงจะต้องชี้แนะ

เป็น 5 อนิเมะวายของทางฝั่งจีนนะคะที่เพียงพอ…

รีวิว 5 หนังสือนวนิยาย งานมหกรรมแสดงนิทรรศการหนังสือ 2022 เรื่องไหนน่าซื้อบ้าง

งานนิทรรศการหนังสือระดับประเทศ ครั้งที่ 27 …

เรื่อง Gonna Spoil You

เรื่องย่อ ภายหลังที่บิดาของ “ถลาวตี้”เข้าโร…

เรื่อง Supreme Almighty Master of The City

เรื่องย่อ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ความลับ…

เรื่อง Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

เรื่องย่อ Takarakuji De 40 Oku Atattandaked…